BAN KIỂM TRA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2017 – 2022 bầu Ban Kiểm tra như sau:

Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước Đại hội

 

Ban Kiểm tra ra mắt trước Hội nghị Ban Chấp hành

Ban Kiểm tra ra mắt trước Hội nghị Ban Chấp hành

07 ủy viên Ban Kiểm tra gồm:

  1. Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội – Trưởng ban (tái cử)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

 

2. Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV Tỉnh Hội – Phó Trưởng ban (mới)

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV - Trưởng ban

 

3. Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tp Tây Ninh – Phó Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên, UV.BKT Tỉnh Hội, Phó Chủ tịch

 

4. Ông Nguyễn Thanh Liêm, cán bộ Tỉnh Hội (mới)

Ông Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên

 

5. Ông Lê Trường Yên, cán bộ Tỉnh Hội (mới)

Yên

 

6. Bà Nguyễn Thị Yến, UV. BCH Tỉnh Hội, Chủ tịch Hội CTĐ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành (mới)

Yến

 

7. Ông Trương Thanh Vũ, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hòa Thành (mới)

Vũ