Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh diễn ra trong hai ngày 12 và 13/01/2017 thành công tốt đẹp. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I,  đã bầu 11 ủy viên Ban Thường vụ như sau:

Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước đại hội

Ủy viên Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt trước đại hội

 

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Ban Chấp hành

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Ban Chấp hành

 

Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh ra mắt trước Đại hội và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Ban Thường vụ Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh ra mắt trước Đại hội và chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh   

 

11 Ủy viên Ban Thường vụ gồm:

  1. Ông Lê Quang Trung (tái cử)

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 - 2017)

2. Bà Trương Thị Kim Cương (tái cử)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 - 2017)

3. Ông Thái Duy Thanh (tái cử)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

4. Ông Dương Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh (tái cử)

Ô. Dương Văn Sáu, PGĐ Sở GD&ĐT - UV.BTV từ năm 2012 đến nay (7)

5. Bà Ngô Thị Rạng Đông (tái cử)

Bà Ngô Thị Rạng Đông, UV. BTV, Chánh Văn phòng

6. Ông Phùng Quốc Lợi (tái cử)

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV - Trưởng ban

7. Bà Ngô Thị Phượng (tái cử)

Bà Ngô Thị Phượng, UV.BTV - Trưởng ban

8. Bà Trần Thị Lệ Hằng (mới)

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BCH - cán bộ

9. Bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (mới)

 

10. Ông Lê Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh (mới)

11. Ông Phan Văn Phát, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Tây Ninh (mới)

Ông Phan Văn Phát, UV. BCH Tỉnh Hội, Chủ tịch Thành Hội