Lãnh đạo Hội các thời kỳ

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Trí Dũng, Ủy viên UBNDCM lâm thời – Hội trưởng Hội Hồng thập tự tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 1976 – 1987       BS. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Màng, Chủ tịch Hội Hồng thập tự tỉnh Tây Ninh (tháng 01/1988 – Đại hội lần I ); Đại hội lần II (tháng 4/1994) BS. Nguyễn Màng, Chủ tịch (01/1988 – 1995) 3. Giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Hồng thập tự lần II (nhiệm kỳ 1994 –…Xem thêm