Mô hình hoạt động

Đội xây dựng Chữ thập đỏ phục vụ tốt công tác xây tặng nhà tình thương chữ thập đỏ

Đội xây dựng Chữ thập đỏ phục vụ tốt  công tác xây tặng nhà tình thương chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội nhân đạo,với chức năng thực hiện tốt công tác xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo, quan hệ quốc tế, xây dựng quỹ hội, xây dựng con người mới…             Để thực hiện tốt chức năng trên, công tác xây dựng…Xem thêm

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản ” trên địa bàn Thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội của tỉnh gồm: 07 phường, 03 xã. Diện tích tự nhiên 140km2; dân số hiện có là 132.054 người; mật độ dân số 943,24/km2,toàn thành phố có 312 hộ nghèo và 324 hộ cận nghèo. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Tây Ninh là đơn vị có nhiều hoạt động phong trào phong phú, giúp cho những gia đình có hoàn cảnh…Xem thêm