Nhân đạo

Sáng trong một tấm lòng

Không quản ngại khó khăn, vất vả, người phụ nữ tóc đã điểm bạc, sức đã yếu đi nhiều vẫn bước nhanh trên mọi nẻo đường dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, dầm mình trong giá lạnh của mùa đông để vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ Hội từ thiện rồi tìm đến bên cạnh những mảnh đời bất hạnh động viên, chia sẻ với họ. Đó là người phụ nữ đã ở cái…Xem thêm