Kế Hoạch số 16/KH-CTĐTN

Kế Hoạch số 16/KH-CTĐTN Triển khai thực hiện Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội XV, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định số: 07/QĐ-CTĐTN

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ năm 2021 của đơn vị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Kế hoạch số 61/KH-CTĐTN

Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018

Số văn bản Trích yếu Tải xuống