Tổ chức, bộ máy Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Văn Phuông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017

Đ/c Võ Văn Phuông, Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017

Tổ chức, bộ máy Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Trụ sở số 040 đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại: 0276.3822350. Số fax: 0276.3812908

Website: chuthapdo.tayninh.gov.vn

1. Thường trực Tỉnh Hội, số điện thoại: 0276.3828068

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 - 2017)

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch

 

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 - 2017)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực

 

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch

2. Văn phòng và các ban chuyên môn Tỉnh Hội

2.1. Văn phòng Tỉnh Hội, số điện thoại: 0276.3822350

Bà Ngô Thị Rạng Đông, UV. BTV, Chánh Văn phòng

Bà Ngô Thị Rạng Đông, UV. BTV, Chánh Văn phòng

 

2.2. Ban Kiểm tra. Số điện thoại 0276.3813710

 

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội, Trưởng ban Kiểm tra

 

2.3. Ban Tuyên huấn – Thanh thiếu niên – Chữ thập đỏ trường học, số điện thoại: 0276.3813718

Bà Ngô Thị Phượng, UV.BTV - Trưởng ban

Bà Ngô Thị Phượng, UV.BTV – Trưởng ban

 

2.4. Ban Công tác xã hội, số điện thoại: 0276.3813724

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV - Trưởng ban

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV – Trưởng ban

 

2.5. Ban Chăm sóc sức khỏe. Số điện thoại: 0276.3822350

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BCH - cán bộ

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BTV

2.6. Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động HMNĐ tỉnh, số điện thoại 0663.828068

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Tỉnh Hội, Phó Trưởng BCĐ tỉnh

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội, Chánh Văn phòng

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BTV

 

3. Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố (08 huyện, 01 thành phố)

4. Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn (95)

5. Các đơn vị trực thuộc Tỉnh Hội

– Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

– Hội Chữ thập đỏ Trường Cao đẳng Nghề Tây Ninh

– Hội Chữ thập đỏ Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh

– Hội Chữ thập đỏ Trường trung cấp Y tế Tây Ninh

– Hội Chữ thập đỏ Trường trung cấp Nghề Nam Tây Ninh

– Hội Chữ thập đỏ cơ sở Từ Thiện

– Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tán Trợ

– Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ SV07

– Đội Thầy thuốc tình nguyện