Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 5/3/2016, Ban chỉ đạo vận động hiến màu tình nguyện tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ Hội Xuân Hồng” chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

IMG 4824

IMG 4825

Hơn 200 lượt đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan, công ty trực thuộc Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh đã tham gia đăng ký hiến máu. Kết quả Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tiếp nhận được 136 đơn vị máu an toàn.

Minh Sáng