Đội xây dựng Chữ thập đỏ phục vụ tốt công tác xây tặng nhà tình thương chữ thập đỏ

Đội xây dựng Chữ thập đỏ phục vụ tốt  công tác xây tặng nhà tình thương chữ thập đỏ

Hội Chữ thập đỏ là tổ chức xã hội nhân đạo,với chức năng thực hiện tốt công tác xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe, vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo, quan hệ quốc tế, xây dựng quỹ hội, xây dựng con người mới…

            Để thực hiện tốt chức năng trên, công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, có vai trò quan trọng, nhất là trong tình hình hiện nay, chúng ta đang thực hiện mục tiêu “Xã hội hóa công tác nhân đạo”, vì có thực hiện tốt công tác này thì chúng ta sẽ tập hợp được nhiều người có lòng “Nhân ái” sẵn sàng đến với Hội để cùng Hội sẻ chia, xoa dịu nổi đau cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân chất độc da cam,…

            Chính vì thế mà huyện Châu Thành tỉnh Tây Ninh “Thành lập Đội xây dựng Chữ thập đỏ phục vụ tốt cho công tác xây tặng nhà tình thương Chữ thập đỏ”, đây là một mô hình hoạt động thiết thực của Hội Chữ thập đỏ.

Trong nhiều năm qua Chữ thập đỏ của Huyện Châu vận động mỗi năm xây tặng trên 10 căn, mỗi căn từ 30 triệu đến 70 triệu. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng chúng tôi còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: Không chủ động được thời gian xây dựng và bàn giao, vì không tìm được thợ, trong khi các nhà tài trợ muốn phải nhanh chóng xây dựng và bàn giao. Bên cạnh đó giá công thợ thị trường lúc cao điểm lại quá cao, làm ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà, vì giá công thợ cao thì phải tiết kiệm bớt vật tư mới đảm bảo được giá trị ngôi nhà mà mạnh thường quân ủng hộ.

Xuất phát từ thực tiễn trên, ngày 10/03/2013 Đội Tình nguyện viên Đội xây dựng nhà Chữ thập đỏ được thành lập vào, đội gồm 12 thành viêntham gia xây dựngnhà tình thương Chữ thập đỏ miễn phí, nhà tình nghĩa với giá thành rẻ. Từ khi thành lập cho đến nay,Đội đã trực tiếp xây dựng 29 căn nhà: trong đó 23 căn nhà Chữ thập đỏ, 01 căn nhà tình nghĩa, 05 căn nhà đồng đội. Với giá tiền công là 3.000.000 đ/01 căn, đối với những nhà có giá trị từ 30 triệu đến 40 triệu đồng thì giá tiền công ngoài thị trường từ 8.000.000đ/ -11.000.000đ/01 căn; nhà có giá trị từ 40 triệu đồng trở lên, giá thị trường là 16.000.000 đ/01 căn. Nghĩa là mỗi căn vào thời điểm nào giá tiền công cũng rẻ hơn thị trường 5.000.000đ/căn, như vậy khi xây dựng 30 căn đã tiết kiệm được: 5.000.000đ x 30 căn = 150.000.000đ.

Số tiền tiết kiệm này đã được bổ sung vào nâng cao chất lượng vật tư cho từng căn nhà đang trực tiếp xây, giúp cho người hưởng lợi được tăng phần thụ hưởng. Làm hài lòng đối với nhà tài trợ, tạo uy tín để công tác vận động tài trợ được thuận lợi hơn.

Hiện nay mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều xã thực hiện, các đội tham gia xây dựng 167 nhà Chữ thập đỏ, nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tạo việc làm cho khoảng 50 lao động trên 04 xã trên địa bàn huyện.

Từ việc làm thiết thực và hiệu quả, đã làm nâng cao vị thế của Hội Chữ thập đỏ trong công cuộc xây dựng đất nước trong giai đọan hiện nay, làm thay đổi cách nhìn của lãnh đạo địa phương về Hội Chữ thập đỏ, đặc biệt là để lại nhiều ấn tựợng tốt đẹp trong lòng người dân.

                                                                                                                                               HỘI CTĐ HUYỆN CHÂU THÀNH