HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TÂY NINH MỞ LỚP BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN NĂM 2021

Ngày 30/3/2021, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tây Ninh mở lớp tập huấn báo viên, tuyên truyền viên năm 2021.   Nhằm trang bị thông tin, nội dung về công tác tuyên truyền năm 2021 của Hội CTĐ; giúp cán bộ công tác tuyên truyền của Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền. Học viên là các cán bộ làm công tác nhiệm vụ báo cáo viên hoặc cán bộ làm công tác tuyên truyền của Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố; các trường học trực thuộc Tỉnh Hội và các xã, phường, thị trấn.

  

Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh triển khai các nội dung tuyên truyền về những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động CTĐ; những nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Quốc hội và HĐND 3 cấp; Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam và luật hoạt động CTĐ…

Đồng thời, Hội CTĐ tỉnh cũng tổ chức Lễ phát đông và ký kết  giao ước thi đua năm 2021 với sự tham dự của lãnh đạo Hội CTĐ 9 huyện, thị xã, thành phố và các trường học trực thuộc Tỉnh Hội.

Kim Năm