HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TÂY NINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021

Ngày 18/12/2020, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Trung, Bí  thư chi bộ, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; đồng chí Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh; và 9/12 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham dự.

Thông qua Chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Minh báo cáo  tổng kết hoạt động của Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, Hội CTĐ tỉnh có tổng số là 12 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người lao động, trong đó có 06 nam và 06 nữ. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học 09 đồng chí, trung cấp 03 đồng chí. Lý luận chính trị: cao cấp 03 đồng chí; trung cấp 03 đồng chí. Công đoàn cơ sở gồm 12 đoàn viên.

Năm 2020, là năm cán bộ, hội viên ra sức thi đua hưởng ứng các đợt phát động thi đua do Trung ương, ngành Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động; hưởng ứng phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020; phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tỗ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm, lãnh đạo Tỉnh Hội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo công tác Hội và hoạt động CTĐ.

Cũng trong  Hội nghị, đồng chí  Ngô Thị Rạng Đông, Phó Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và quyết định  khen tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội.

Kim Năm