HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẾN CẦU

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN BẾN CẦU

(UBND huyện thành lập năm 1986)

Địa chỉ: Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Email: hoichuthapdobc@gmail.com

Sđt: 0663.876405

 

– Tổng số Hội cơ sở: 09

– Tổng số hội viên: 2.072

  • Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2016 – 2021: 25 vị
  • Ban Thường vụ: 7 vị
  • Ban Kiểm tra: 5 vị
  • Chủ tịch danh dự: Ông Vương Quốc Thới Bí thư Huyện ủy
Ban Chấp hành Huyện Hội Bến Cầu

             Ban Chấp hành Huyện Hội Bến Cầu

Cán bộ chuyên trách

Ông Nguyễn Sở Vân, Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Khương, Phó Chủ tịch

Bà Lương Nguyễn Ngọc Quyên, Ủy viên Thường trực

Ông Nguyễn Sở Vân

                           Ông Nguyễn Sở Vân

 

Ông Nguyễn Văn Khương

                        Ông Nguyễn Văn Khương