HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TÂN CHÂU

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN TÂN CHÂU

(Quyết định thành lập số: 76/QĐ-HU ngày 08/6/1992 của Huyện ủy Tân Châu)

Địa chỉ: Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Email: hoichuthapdotanchau@gmail.com

Sđt: 0663.875085

 

– Tổng số Hội CTĐ cơ sở: 33 trong đó có 12 xã, phường, thị trấn

– Tổng số hội viên : 4.150

  • Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2016 – 2021: 27 vị
  • Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2016 – 2021: 7 vị
  • Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2016 – 2021: 5 vị
  • Chủ tịch danh dự: Ông      Phó Bí thư trực Huyện ủy
Ban Chấp hành Huyện Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Chấp hành Huyện Hội, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Ông Trần Văn Tiên, Phó Bí thư trực Huyện ủy nhận biểu trưng của Đại hội

Ông Trần Văn Tiên, Phó Bí thư trực Huyện ủy nhận biểu trưng của Đại hội

Cán bộ chuyên trách:

Ông Trần Trí Lẻng, UV.BCH Tỉnh Hội – Chủ tịch

Ông Đặng Văn Châu, Phó Chủ tịch

Bà Đặng Thị Nữu Ước, Ủy viên Thường trực

Ông Trần Trí Lẽng

                            Ông Trần Trí Lẽng