HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ TÂY NINH

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ THÀNH PHỐ TÂY NINH

Địa chỉ: 074 Ngô Gia Tự, Khu phố 2, Phường 2, TP> Tây Ninh

SĐT: 0663.822460

 Tổng số Hội cơ sở: 29, trong đó có 10 xã, phường, thị trấn

– Tổng số hội viên: 3.504 hội viên

Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2011 – 2016: 25 vị

Ban Thường vụ, nhiệm kỳ 2011 – 2016: 7 vị

Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2016 – 2021: 5 vị

Chủ tịch danh dự: Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

Ban Chấp hành Thành Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban Chấp hành Thành Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch danh dự nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy TP. Tây Ninh

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch danh dự nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Thành ủy TP. Tây Ninh

Cán bộ Hội chuyên trách:

Ông Phan Văn Phát, UV. BCH Tỉnh Hội – Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên, UV. BKT Tỉnh Hội – Phó Chủ tịch

Ông Đỗ Thành Tâm – Ủy viên Thường trực

Bà Lê Anh Trang – cán bộ 

Ông Phan Văn Phát, UV. BCH Tỉnh Hội, Chủ tịch Thành Hội

Ông Phan Văn Phát, UV. BCH Tỉnh Hội, Chủ tịch                                        

 

Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên, UV.BKT Tỉnh Hội, Phó Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên, UV.BKT Tỉnh Hội,                                        Phó Chủ tịch