HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TẬP HUẤN KỸ NĂNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018

Từ ngày 10 đến ngày 12/10/2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cấp huyện và cấp xã; đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Lớp tập huấn có hơn 100 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.

Báo cáo viên lớp tập huấn trình bày nội dung về Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 233/KH-TƯHCTĐ ngày 20/8/2018 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”, phổ biến kiến thức về hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, về công tác xã hội, phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa, về tuyên truyền Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới.

Qua lớp tập huấn, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh mong muốn nâng cao năng lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên về vai trò của Chữ thập đỏ trong việc tham gia vận động các nguồn lực, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.