Hội nghị đóng góp Văn kiện ĐHĐB Hội CTĐ VN và Điều lệ Hội sửa đổi

img_8850Chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X. Sáng ngày 08/12/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, họp đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện ĐHĐB toàn quốc Hội CTĐ VN và Điều lệ Hội sửa đổi. Hội nghị đã ngheo trình bày 13 lượt ý kiến đóng góp của đại biểu, đại diện cho các đơn vị. Nội dung góp ý xoay quanh vấn đề về tổ chức bộ máy cán bộ Hội CTĐ từ Trung ương đến cơ sở, về cơ chế chính sách cho Hội CTĐ hoạt động,…

Kết luận Hội nghị, Ông Lê Quang Trung, UV.BTV Trung ương Hội CTĐ VN, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh hứa sẽ nghiên cứu tiếp thu trình đại hội tỉnh và tập hợp gửi Ban Tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Đỗ Trường Tam, Chủ tịch huyện Hội Gò Dầu phát biểu

Ông Đỗ Trường Tam, Chủ tịch Huyện Hội Gò Dầu phát biểu

Ông Trần Trí Lẻng, Chủ tịch Huyện Hội Tân Châu phát biểu

Ông Trần Trí Lẻng, Chủ tịch Huyện Hội Tân Châu phát biểu

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội phát biểu

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội phát biểu