Kết quả thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò” tại tỉnh Tây Ninh

Kết quả thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò” tại tỉnh Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Trung ương Đảng nhận bảng tượng trưng trao 130 con bò sinh sản cho hộ nghèo huyện Tân Châu

Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Trung ương Đảng nhận bảng tượng trưng trao 130 con bò sinh sản cho hộ nghèo huyện Tân Châu

Thực hiện chỉ đạo của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc vận động để phát triển “Ngân hàng bò” tại địa phương. Nhằm tiếp tục phát triển “Ngân hàng bò” với thông điệp “Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ đội biên phòng trong việc phối hợp triển khai Chương trình “Ngân hàng bò” tại địa phương. Với mục tiêu phấn đấu năm 2013 đến năm 2014, toàn Hội phấn đấu vận động đạt 100 tỷ đồng để trao tặng 10.000 con bò giống cho các huyện nghèo và các xã biên giới, ngày 22/4/2013, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành Công văn số 334/TƯHCTĐ-CTXH về việc vận động để phát triển “Ngân hàng bò” tại địa phương.

Qua hơn 03 năm triển khai, thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò”. Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Tây Ninh đã vận động các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, học sinh, sinh viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ kinh phí và đã mua được 220 con bò cấp cho 220 hộ nghèo chăn nuôi nhằm cải thiện cuộc sống, đạt 147% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

 

Stt Tên huyện, thành phố Số bò đã trao lần đầu
(2013 – 2016)
Số bò chết Số bò chuyển giao lần 1 Số bò đã trao lần đầu và chuyển giao lần 1 sau khi trừ bò chết Số bò
dân đang sở hữu
Số bò
CTĐ
quản lý hiện nay
 
 
1 2 3 4 5 6 = (3+5)-4 7 8  
1 Trảng Bàng 21     21   21  
2 Gò Dầu 10   2 12 2 10  
3 Bến Cầu 51 1   50   50  
4 Châu Thành 40 1 4 43 4 39  
5 Tân Biên 3     3   3  
6 Tân Châu 53 1 27 79 27 52  
7 Dương Minh Châu 22 1 4 25 4 21  
8 Hoà Thành 10 1 2 11 2 9  
9 TP. Tây Ninh 10   2 12 2 10  
Tổng Cộng 220 5 41 256 41 215  

 

Các hộ được nhận bò sinh sản bốc thăm

Các hộ được nhận bò sinh sản bốc thăm

Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh Tây Ninh tiếp tục vận động các tổ chức, các doanh nghiệp và cá nhân đóng góp để mua bò cấp cho các hộ nghèo, nhất là các hộ nghèo thuộc các xã biên giới. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ huyện đã lập sổ theo dõi quỹ bò để phản ánh tình hình sinh trưởng, phát triển đàn bò trong huyện liên quan đến các bệnh của bò, phối giống, lứa đẻ của bò, chi phí mua bán bò… và các hộ nuôi bò cũng có sổ theo dõi tình hình bệnh tật, thời gian phối giống, chửa, đẻ bê và giải trình về việc bán bò sau khi bò thuộc giao sở hữu chính thức của hộ gia đình./.

                  

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Tỉnh Hội trao bò cho hộ nghèo.

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Tỉnh Hội trao bò cho hộ nghèo huyện Gò Dầu.

 

Ông Thái Duy Thanh trao bò cho hộ nghèo huyện Châu Thành

Ông Thái Duy Thanh, PCT TỈnh Hội trao bò cho hộ nghèo huyện Châu Thành

Ông Thái Duy Thanh, PCT Tỉnh Hội trao quà cho hộ gia đình được nhận bò tại huyện Trảng Bàng

Ông Thái Duy Thanh, PCT Tỉnh Hội trao quà cho hộ gia đình được nhận bò tại huyện Trảng Bàng

                                                                                

                                                                                                                                                             Thái Duy Thanh

                                                                                                                                                (Phó Chủ tịch Hội CTĐ Tỉnh Tây Ninh)