KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019

Sáng ngày 12/3/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019, dưới sự chủ trì và chứng kiến của ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo và đại diện Hội Chữ thập đỏ các huyện, thành phố, đại diện 95 Hội cơ sở cấp xã và 05 Hội cơ sở trường học trực thuộc Tỉnh Hội.

Đ/c Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh quán triệt nhiệm vụ và nội dung thi đua năm 2019

Phát biểu tại lễ ký kết giao ước thi đua, ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh quán triệt định hướng công tác của Trung ương Hội, những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh năm 2019 và đề nghị Hội cán bộ, viên chức, hội viên, tình nguyện viên và Hội Chữ thập đỏ các cấp nổ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại lễ ký kết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh công bố quyết định khen thưởng cho 03 tập thể xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2018 gồm: Huyện Hội Hòa Thành nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Hội Dương Minh Châu và Trảng Bàng nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh../