Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

  1. Ông Võ Trí Dũng, Ủy viên UBNDCM lâm thời – Hội trưởng Hội Hồng thập tự tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 1976 – 1987      

    Ông Võ Trí Dũng, Hội trưởng

        Ông Võ Trí Dũng, Hội trưởng                    (25/6/1976 – 1987)

  2. BS. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Màng, Chủ tịch Hội Hồng thập tự tỉnh Tây Ninh (tháng 01/1988 – Đại hội lần I ); Đại hội lần II (tháng 4/1994)

BS. Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Màng

BS. Nguyễn Màng, Chủ tịch (01/1988 – 1995)

3. Giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Hồng thập tự lần II (nhiệm kỳ 1994 – 2000), Ban Chấp hành bầu bổ sung Dược sĩ Võ Mai Hồng làm Chủ tịch Hội đến năm 2000.   

Bà Võ Mai Hồng, Chủ tịch (1996 - 2000)

       Bà Võ Mai Hồng, Chủ tịch                                    (1996 – 2000)

4. BS. Lê Trung Ngân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh (Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh lần thứ III ngày 01/3/2000) đến năm 2011 nghỉ hưu.

BS. Lê Trung Ngân (3/2000-2011)

                BS. Lê Trung Ngân (3/2000-2011)

5. Đại Hội Hội CTĐ tỉnh Tây Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017, bầu Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội giữ chức vụ Chủ tịch, Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch, Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 - 2017)

     Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 – 2017)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 - 2017)

Bà Trương Thị Kim Cương, PCT TT (2012 – 2017)

 

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh                               Hội (2012 – 2017)