Sơ đồ tổ chức

Ông Võ Văn Phuông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ông Võ Văn Phuông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2012 – 2017

Sơ đồ tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh

Cơ quan Tỉnh Hội: Số 040 Đường Lê Lợi, Phường 2, Thành phố Tây Ninh

Email: tayninhctd@gmail.com. Sđt: 0663.822350. Fax: 0663.812908

Websize: www.chuthapdo.tayninh.gov.vn

  1. Thường trực Tỉnh Hội. Số điện thoại: 066.3828068
Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 - 2017)

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 – 2017)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 - 2017)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 – 2017)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (2012 – 2017)

2. Văn phòng và các Ban chuyên môn thuộc Tỉnh Hội

2.1. Văn Phòng Tỉnh Hội. Số điện thoại: 0663.822350

Bà Ngô Thị Rạng Đông, UV. BTV, Chánh Văn phòng

Bà Ngô Thị Rạng Đông, UV. BTV, Chánh Văn phòng

2.2. Ban Tổ chức. Số điện thoại: 066.3822350

Ông Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên

Ông Nguyễn Thanh Liêm, nhân viên

2.3. Ban Kiểm tra (kiêm nhiệm). Số điện thoại 0663.813710

– Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Trưởng ban

Bà Lê Hoàng Mộng Thu, UV. BCH Phó Trưởng

Bà Lê Hoàng Mộng Thu, UV. BCH Phó Trưởng

2.4. Ban Tuyên huấn – Thanh thiếu niên – Chữ thập đỏ trường học. Số điện thoại: 066.3813718

Bà Ngô Thị Phượng, UV.BTV - Trưởng ban

Bà Ngô Thị Phượng, UV.BTV – Trưởng ban

2.5. Ban Công tác xã hội. Số điện thoại: 0663.813724

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV - Trưởng ban

Ông Phùng Quốc Lợi, UV. BTV – Trưởng ban

2.6. Ban Chăm sóc sức khỏe. Số điện thoại: 0663.822350

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BCH - cán bộ

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BCH – cán bộ

2.7. Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động HMNĐ (kiêm nhiệm). Số điện thoại 0663.828068

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Tỉnh Hội, Phó Trưởng BCĐ tỉnh

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội – Chánh Văn phòng

Bà Trần Thị Lệ Hằng, UV.BCH, cán bộ.

3. Hội Chữ thập đỏ các huyện, Thành phố(08 huyện, 01 Thành phố)

4. Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn (95)

5. Hội Chữ thập đỏ các cơ sở Từ thiện và các trường chuyên nghiệp (5)