Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 24/3/2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

1427298861484 IMG1265

Sau khi nghe báo cáo của Hội và ý kiến của lãnh đạo các Bộ và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Hội trong thời gian qua, đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ Đại hội IX (tháng 7/2012 đến nay) mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được các cấp Hội triển khai với quyết tâm và trách nhiệm cao, đạt hiệu quả thiết thực: tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn; công tác đối ngoại và vận động nguồn lực có nhiều chuyển biến tốt; các phong trào, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội được triển khai đạt kết quả cao, có chiều sâu, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Hội thiết thực chăm lo đời sống, sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn sâu sắc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Kết quả của các phong trào của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã góp phần khẳng định truyền thống nhân ái của dân tộc và bản chất của chế độ ta. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, 3 năm gần đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thu hút được sự ủng hộ của 39.000 tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, trên 5 triệu suất quà Tết với tổng giá trị gần 1,8 ngàn tỷ đồng.

Với Dự án Ngân hàng bò được triển khai trong 63 tỉnh, thành đã có gần 14.000 con bò sinh sản được trao tặng cho các hộ nghèo. Trong công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa, các cấp Hội đã trồng được 24.000 ha rừng ngập mặn và xây dựng được trên 27.000 ngôi nhà Chữ thập đỏ. Năm 2014 đã có gần 1,2 triệu lượt người được khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và trong 2 năm trở lại đây, các cấp Hội đã vận động được 2,3 triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng đảm bảo máu cho cấp cứu và điều trị.

Từ kết quả này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát hoạt động thực tiễn và nhu cầu của người dân; tổng kết và nhân rộng những mô hình, điển hình tốt; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Để tạo thêm điều kiện thuận lợi cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt động, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cơ bản nhất trí với những đề xuất của Hội. Theo đó, Thủ tướng đề nghị các Bộ nghiên cứu đề nghị của Hội về chính sách phụ cấp cho cán bộ Hội theo đúng quy định chung và theo tinh thần Hội nào thực hiện nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao thì Nhà nước phải cấp đủ kinh phí. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung về chính sách đối với cán bộ Hội (chế độ phụ cấp công vụ) trong Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” và Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng nhằm tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng đồng ý ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác Chữ thập đỏ nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Chữ thập đỏ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng đồng ý và hỗ trợ Hội lập “Quỹ tình thương” (Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên tình thương) để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và hội viên Chữ thập đỏ được vay vốn phát triển sản xuất.

redcross.org.vn