THƯỜNG TRỰC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH TÂY NINH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I bầu ba vị thường trực 

Ông Nguyễn Minh Tân (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bức trướng của Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội VI

Ông Nguyễn Minh Tân (bìa phải), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bức trướng của Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội VI

03 ủy viên Thường trực gồm:

  1. Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (tái cử)

Ông Lê Quang Trung, Chủ tịch (2012 - 2017)

2. Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch (tái cử)

Bà Trương Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch Thường trực (2012 - 2017)

3. Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch (tái cử)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Tỉnh Hội (từ năm 2012 đến nay)