TẬP HUẤN BÁO CÁO VIÊN – TUYÊN TRUYỀN VIÊN NĂM 2019

Trong 02 ngày 12 và 13/3/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên – Tuyên truyền viên năm 2019, đến dự và báo cáo hội nghị có ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh.

Nhằm trang bị thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng vận động và tuyên truyền, Hội nghị tập huấn cho 115 cán bộ, hội viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh thuộc Hội Chữ thập đỏ các cấp tỉnh Tây Ninh. Nội dung tập huấn gồm: Những chủ trương, quan điểm mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nội dung hoạt động trọng tâm công tác Hội, công tác tuyên truyền của Hội Chữ thập đỏ năm 2019, các nội dung thi đua năm 2019.