TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI, TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020.

Ngày 24/10/2020 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.Nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ các kiến thức về Luật hoạt động chữ thập đỏ, phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Điều lệ Hội, các kỹ năng hoạt động công tác xã hội, chăm sóc sức khỏe hiến máu nhân đạo.Trang bị kiến thức Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, qua đó tích cực tham gia vào hoạt động thực hiện xây dựng nông thôn mới tại địa phươngĐến dự có đồng chí Lê Quang Trung Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh. Đồng chí Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Phát triển nông thôn thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.  

Ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Ông Lê Quang Trung Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung  ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Công tác Dân vận của Đảng; Luật hoạt động chữ thập đỏ Việt Nam, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.phổ biến kiến thức về hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người dân tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Phát triển nông thôn thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, triển khai về nội dung lớp tập huấn.

 Cũng trong buổi tập huấn, Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng Phát triển nông thôn thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, triển khai, tuyên truyền Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ông Thái Duy Thanh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh hướng dẫn một số nội dung trong Thông báo số 14/TB-TƯHCTĐ ngày 06/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội khóa X; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW, ngày 13/4/2020 thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày  12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội và hướng dẫn một số nội dung về công tác kiểm tra – kỉ luật của Hội.